kick-off video for lecture series
Het Studium Generale Gent  gaat in 2022-23 op verkenning naar denk- en zienswijzen, en concrete praktijken, die uitgaan van die onlosmakelijke verwevenheid van mensen met hun omgeving en hun niet-menselijke buren; de mens als onderdeel, en niet meester en heer, van ecologische systemen – d.w.z., dynamische levensgemeenschappen van levende organismen en hun fysieke omgeving, die zowel biotische als abiotische factoren omvat.
CLIENT  Studium Generale Gent / KASK & Conservatorium - studiumgent.be

PRODUCTION  Simon van der Zande
Back to Top